شركت توفیق صنعت تجهیز با بيش از 20 سال تجربه در زمينه تجهيز دستگاه هاي صنعتي – پژوهشي و شيميائي فعاليت گسترده اي با كليه كارخانجات توليدي – مراكز علمي و ارگانهاي كشور برقرار نموده و اميدوار است در ارتقاء هرچه بيشتر تكنولوژي كشور سهمي بسزا داشته باشد.

front.jpg